W 2027 roku 40 milionów pasażerów — prognozy IATA

Do końca 2024 roku ruch lotniczy w Polsce powinien odbudować się do stanu sprzed pandemii. Prognozy ruchu lotniczego zostały opracowane z uwzględnieniem wybudowania Portu Solidarności w 2027 roku.

Port Solidarności w pierwszym etapie powinien osiągnąć przepustowość 40 milionów pasażerów. Nowe lotnisko do roku 2060 łącznie przyciągnie około 850 milionów podróżnych. IATA takie przedstawia wyniki prognozy przygotowanej dla CPK.

Po roku 2024 przewiduje się dalszy, dynamiczny wzrost przyrostu podróżujących, a już nie tylko powrót do wyników sprzed pandemii — prognozy mówią to jasno. Około 850 miliona pasażerów przyciągnie wybudowanie Portu Solidarności do 2060 roku.

Przewidywania na rok 2024 są bardzo realne, ponieważ Polska jest krajem, który przejawia najszybszy wzrost liczby pasażerów na świecie.

Fot.: CPK.pl