Kurs na pilota drona – Kurs na pilota

Niejedną osobę może zdziwić fakt, iż do latania dronem potrzebne jest posiadanie licencji. O ile w przypadku latania rekreacyjnego, które odbywać się będzie poza miastem i z dala od lotnisk, nie potrzeba pozwoleń, tak do latania komercyjnego, w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 25 tysięcy i w określonych strefach, potrzebne są odpowiedni uprawnienia. Aby upewnić się, że w miejscu, w którym chcemy polatać dronem nie ma wyznaczonej specjalnej strefy, wystarczy ściągnąć na smartfon aplikację, np. DroneRadar.

Jeśli jednak dron ma być wykorzystywany w celach zarobkowych potrzebne jest świadectwo z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Aby je Zdobyć trzeba przejść szkolenie z wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz zdać egzaminy.

Uprawnienia jakie można uzyskać to:

– uprawnienia BVLOS,

– uprawnienia VLOS.

Dla lotów komercyjnych obowiązkowe jest wykupienia ubezpieczenia OC.

Może Cię również zainteresować: kurs na pilota szybowca.