Licencja CPL(A) – Kurs na pilota

Osoba ubiegająca się o licencję CPL(A) musi mieć ukończony 18 rok życia, posiadać aktualne badania lekarskie kategorii I.

Kandydat zobowiązany jest do:

– wykonania minimum 200godzin nalotu ogólnego w tym minimum 100 godzin nalotu dowódczego (PIC)
• 30 godzin może być wykonane jako polot dowódca z licencją PPL(H) na śmigłowcach,
• 100 godzin może być wykonane jako pilot dowódca z licencją CPL(H) na śmigłowcach, • 30 godzin może być wykonane jako pilot dowódca na motoszybowcach turystycznych lub szybowcach, – wykonania 20godzin lotów po trasie jako PIC w tym lot o długości minimum 556km, podczas którego wykona dwa lądowania z pełnym zatrzymaniem na dwóch różnych lotniskach, – odbycia 10godzin szkolenia w lotach według przyrządów (ślepak/zakryta kabina),

– wykonania minimum 5 godzin lotów w nocy (do licencji PPL(A) zostanie wpisane uprawnienie VFR noc).

Szkolenie teoretyczne

Szkolenie teoretyczne obejmuje 200 godzin wykładów. Jeżeli kandydat posiada licencję turystyczną PPL(A), może od razu przystąpić do kursu teoretycznego do licencji liniowe ATPL(A)

Szkolenie praktyczne

Zanim kandydat na licencję CPL(A) przystąpi do szkolenia musi posiadać 150 godzin nalotu ogólnego. Szkolenie musi się odbyć w ośrodku szkolenia lotniczego zatwierdzonego przez władzę lotniczą. Jeśli kandydat nie posiada uprawnień do wykonywania lotów według wskazań przyrządów (IR) dodatkowo program wymaga do odbycia minimum 25 godzin lotów na dwusterze, w tym: – 10godzin według wskazań przyrządów, – 10 godzin lotów z widzialnością,

– 5 godzin lotów w samolocie certyfikowanym do przewożenia minimum czterech pasażerów, wyposażonym w śmigło o raz chowane podwozie.

Zajrzyj również tutaj: kurs na pilota śmigłowca.

Skontaktuj się z nami

Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu odpowiedniej szkoły lotniczej lub masz dodatkowe pytania, chętnie pomożemy.