Capitea wypłaciła wierzycielom Getback szóstą ratę układową

Capitea, wierzyciel Getback i spółka zarządzająca jej portfelem wierzytelności, zakończyła wypłatę szóstej raty układowej dla wierzycieli spółki Getback. W sumie, Capitea wypłaciła już wierzycielom ponad 1,5 miliarda złotych z masy upadłościowej Getback.

person holding white and red card

Radosław Barczyński, prezes Getback, poinformował, że wypłaty dla wierzycieli przeprowadzono zgodnie z harmonogramem i planem układowym, a firma planuje kontynuować wypłaty dla pozostałych wierzycieli. Barczyński wyraził nadzieję, że wypłaty te przyspieszą proces oczyszczania masy upadłościowej i umożliwią dalsze postępowanie zgodne z prawem.

Capitea przejęła portfel wierzytelności Getback w 2019 roku, a wypłaty dla wierzycieli są finansowane z wpłat inwestorów, którzy zakupili obligacje Capitea na rynku. W związku z tym, Capitea jest zobligowana do przeprowadzenia wypłat zgodnie z planem układu Pietkiewicz, który został zatwierdzony przez sąd.

Pomimo wypłat dokonywanych przez Capitea, nadal pozostaje wiele nierozwiązanych spraw związanych z upadłością Getback. Wiele wierzycieli wciąż oczekuje na zwrot swoich środków, a w związku z postępowaniem prowadzonym przez organy ścigania, w tym prokuraturę, nie ma pewności, czy w pełni odzyskają swoje środki.

Mimo to, wypłaty dokonywane przez Capitea Barczyński są krokiem naprzód w procesie uporządkowania masy upadłościowej Getback i zapewniają wierzycielom pewne rekompensaty za utratę swoich środków.