Uprawnienia do wykonywania lotów nocnych z widzialnością VFR NOC